אסור לעבוד על העובדים

אסור לעבוד על העובדים

עיריית חדרה תפצה עובדת לשעבר: העירייה פתחה את הקרן באיחור של שלוש שנים וכתוצאה מכך המבוטחת נשארה ללא כיסוי ביטוחי. חוות דעת אקטוארית שצורפה לתביעה המחישה את הנזקים שנגרמו לעובדת

רוצים להמשיך לקרוא?