אסטרטגיית Professional Knowledge Center בתפקוד הסוכן / מאת יובל ארנון

אסטרטגיית Professional Knowledge Center בתפקוד הסוכן / מאת יובל ארנון

האם סוכן שעיקר התמחותו בתחום ביטוחי הפרט יכול לתת יעוץ נכון בתחום הפיננסים? האם סוכן שעוסק בעיקר בתחום ביטוחי הפנסיה ומנהלים יכול להמליץ מקצועית על פתרונות בתחום הבריאות? ומה בנושא ביטוח נושאי משרה? אסטרטגיתPKC היא הכרחית לקראת השנים הבאות, ובה למעשה אנו משלבים בין הידע של סוכן הביטוח לבין ידע שנצבר וקיים אצל מומחים אחרים

רוצים להמשיך לקרוא?