ארבעה אוחזין בטלית… / מאת יעקב קיהל

ארבעה אוחזין בטלית… / מאת יעקב קיהל

בפרשה זאת מעורב עניינם של גורמים אחדים, שיש לבחון את אחריותם לנזקי התובע/הנפגע ואת המסגרת בה בוטחו, ככל שהיא מתייחסת לתביעה

רוצים להמשיך לקרוא?