ביטוחי חבות כסיכונים לטווח ארוך (Long Tail Risks) / מאת יעקב קיהל

ביטוחי חבות כסיכונים לטווח ארוך (Long Tail Risks) / מאת יעקב קיהל

בחינת האפשרות לקיצור תקופת ההבשלה הארוכה של תביעות בביטוחי חבויות, המהווה גורם המקפח את תחשיבי התביעות התלויות במאזני המבטחים (ומבטחי המשנה שלהם) וסלע מחלוקת בדיוניהם עם סוכני הביטוח לגבי רווחיות תיקיהם

רוצים להמשיך לקרוא?