ביטוח בריאות קבוצתי – כלי קפיטליסטי להשגת יעדים סוציאליסטיים / מאת ד"ר אודי פרישמן

ביטוח בריאות קבוצתי – כלי קפיטליסטי להשגת יעדים סוציאליסטיים / מאת ד"ר אודי פרישמן

מחלקת המחקר של חברת הייעוץ פרש קונספט: 70% מבעלי ביטוח בריאות פרטי בפרפריה נמנים על חמשת העשירונים התחתונים

רוצים להמשיך לקרוא?