ביטוח הכפל – מכת מדינה / מאת חיים אטקין

ביטוח הכפל – מכת מדינה / מאת חיים אטקין

מומלץ שהמפקח על הביטוח יוציא חוזר בו הוא קובע כי כל דירה מבוטחת ומושכרת, יחולו לגביה באופן אוטומטי כללי ויתור שיבוב ו/או אחריות צולבת

רוצים להמשיך לקרוא?