ביטוח חבויות – התחום היחיד שתרומתו לרווחיות שלילית / מאת חגי שפירא

ביטוח חבויות – התחום היחיד שתרומתו לרווחיות שלילית / מאת חגי שפירא

ברבעון הנסקר רווחי שוק ההון הגיעו לשיא של 247 מיליון שקל, שהצליחו רק להקטין במעט את שיעור ההפסד לעומת אשתקד. ביטוח חבויות, רבעון ראשון 2019

רוצים להמשיך לקרוא?