ביטוח ימי וביטוח אלמנטרי – לא מתואמים

ביטוח ימי וביטוח אלמנטרי – לא מתואמים

נראה על פניו, שמה שקובעים המבטחים בארץ בפוליסות האלמנטריות עלול להיות לרועץ, ביום מן הימים, למבוטח הסביר, כאשר מדובר בכפל ביטוח

רוצים להמשיך לקרוא?