גבולותיה של הלכת אלסוחה – ״אלסוחה חוזית"?

גבולותיה של הלכת אלסוחה – ״אלסוחה חוזית"?

האם קיימת בדין הישראלי אפשרות לתביעה בגין נזקים תוצאתיים נפשיים של צד ג' בגדר סעיף 10 לחוק החוזים - תביעה בעילת "אלסוחה חוזית"?

רוצים להמשיך לקרוא?