גיבוש תנאי מיגון ובטיחות בפוליסות / מאת יעקב קיהל

גיבוש תנאי מיגון ובטיחות בפוליסות / מאת יעקב קיהל

הבעיה המתעוררת בתרגום המלצות הסוקרים לכדי התנאה בפוליסה והיא נובעת בעיקרה מחולשת עורכי הפוליסות אל מול "מקצועיותם" של הסוקרים

רוצים להמשיך לקרוא?