דחייה על בסיסה של התנהגות המבוטח בביטוח אחריות מקצועית / מאת יעקב קיהל

דחייה על בסיסה של התנהגות המבוטח בביטוח אחריות מקצועית / מאת יעקב קיהל

חוות הדעת שעליה נשענה עמדת המבטח הסתייגה מהתנהלותו המקצועית של המבוטח כעו"ד בעסקה הנדונה. גם אם מסכים המבטח שהתנהלות מבוטחו הייתה אכן מזיקה וכושלת ובלתי מקצועית דיה, אך לא זדונית, דווקא אז נצרך המבוטח להגנתו של המבטח ולא לזעפו

רוצים להמשיך לקרוא?