דין הפרת תנאי בטיחות בביטוח ציוד מכני הנדסי / מאת יעקב קיהל

דין הפרת תנאי בטיחות בביטוח ציוד מכני הנדסי / מאת יעקב קיהל

בדחותה את התביעה טענה המבטחת כי לא ננקטו האמצעים שהורתה למבוטח על נקיטתם וכי בניגוד לדרישה ולציפייה המקובלות, לא פעל המבוטח בדרך תום הלב על מנת למנוע את הנזק

רוצים להמשיך לקרוא?