דירות אירוח וביטוח / מאת חיים אטקין

דירות אירוח וביטוח / מאת חיים אטקין

 דירת Airbnb מחייבת שיהיו בה הוראות חירום ומילוט על הדלת בדיוק כמו בבית מלון ומגוון אמצעי מיגון והתראה - וכל אלו ראוי שיבדקו על ידי השמאי או סוקר הגנות שיבקר בנכסים טרם עריכת הביטוח

רוצים להמשיך לקרוא?