האם אי ביצוע של סקר חוזר מהווה כשל חיתום הפוגע במבטח? / מאת יעקב קיהל

האם אי ביצוע של סקר חוזר מהווה כשל חיתום הפוגע במבטח? / מאת יעקב קיהל

לבקשת קבלני המשנה נבחנה מידת הכשל שיש לזקוף לחובת המבטחת במניעת הנזק

רוצים להמשיך לקרוא?