האם חברת הביטוח אחראית לנזקים בבניין שתואר כבלתי פעיל, ושהתגלה בדיעבד כפעיל ומאויש?

האם חברת הביטוח אחראית לנזקים בבניין שתואר כבלתי פעיל, ושהתגלה בדיעבד כפעיל ומאויש?

לטענת המבוטח, הייתה זו אחריותה של חברת הביטוח לוודא את מצב הנכס לפני שהיא מבטחת אותו

רוצים להמשיך לקרוא?