האם יש קשר בין הכלי ששמו הר הביטוח ל"כפל ביטוח"?

האם יש קשר בין הכלי ששמו הר הביטוח ל"כפל ביטוח"?

החירות שניתנה למבוטחים להיכנס להר הביטוח ראויה לשבח. עליהם באמת לדאוג ולקחת אחריות על תיק הביטוח שלהם, קל וחומר להוצאות החודשיות שלהם, אך הוכח שהם אינם מבינים את הדוח ופונים אלינו לפגישת שירות בה אנו מנתחים את הצרכים מבראשית

רוצים להמשיך לקרוא?