האם להפרת התנאת מיגון בפוליסה לגבי סיכון פלוני יש משמעות חוזית גם לסיכון אלמוני? / מאת יעקב קיהל

השאלה הייתה, האם בדין נדחתה תביעת המבוטחת בגין נזק שלדעת חוקרי ההצתה התאפשר בשל אי הפעלת אמצעי שנדרש בפוליסה

רוצים להמשיך לקרוא?