האם נערך עולם הביטוח לסיכוני העתיד? / מאת יעקב קיהל

האם נערך עולם הביטוח לסיכוני העתיד? / מאת יעקב קיהל

תפקיד הביטוח הוא להעביר את הסיכון מן היחיד הניזוק ולפזרו בקהילה, והשאלות החדשות הן: האם אכן עומד הביטוח במשימה זאת לגבי סיכונים מתהווים, והאם יהא מסוגל עוד להגן עלינו ביעילות מפני סיכונים אלה במלואם?

רוצים להמשיך לקרוא?