הוכחה כוונה להוצאת כספים במרמה מחברת הביטוח

הוכחה כוונה להוצאת כספים במרמה מחברת הביטוח

בית המשפט ציין, כי טפסי התביעה הוגשו רק כחודשיים לאחר קרות התאונה, כאשר האירוע ונסיבותיו תוארו באופן שונה בכל אחד מהטפסים. נקבע, כי עלה בידי המבטחת להוכיח את היסוד הדרוש בדבר מסירת מידע כוזב

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה