היכן למכור ביטוח? / מאת דן סלס

היכן למכור ביטוח? / מאת דן סלס

הלקוח שלי הוא רק שלי, וחברה שלא תבטיח לי בכתב שלא תמכור ללקוחותיי ביטוחים נוספים ללא תגמול שלי, לא תזכה ממני ללקוח אחד נוסף

רוצים להמשיך לקרוא?