הממשלה הבאה חייבת לסלול רפורמות ולסגור פערים גם בתחום הביטוח / מאת יוסי ירקוני

הממשלה הבאה חייבת לסלול רפורמות ולסגור פערים גם בתחום הביטוח / מאת יוסי ירקוני

הממשלה הבאה תצטרך להפשיל שרוולים ולפעול בעיקר בשלושה נושאים כדי לקדם את הרפורמות: שינוי גיל הפרישה, הגברת התחרות על ידי עידוד פעילות בערוצים ישירים והגדרה מחדש של תפקיד הסוכן

רוצים להמשיך לקרוא?