הסייג המחריג "שימוש בכלי רכב" בפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי / מאת יעקב קיהל

הסייג המחריג "שימוש בכלי רכב" בפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי / מאת יעקב קיהל

פרשנות משרד הביטחון במקרה זה מרחיבה, לדעתי, למעלה מן המידה את יריעת הפוליסה, ומנוגדת לרוחה

רוצים להמשיך לקרוא?