העדר הגנה סבירה וזהירה בכלי רכב חונה / מאת יעקב קיהל

העדר הגנה סבירה וזהירה בכלי רכב חונה / מאת יעקב קיהל

הסתבר כי מפתחות הרכב הונחו על ידי הנהג שבידיו הופקד, מתחת למגבים, בין השימשה הקדמית לבין מכסה המנוע, ובכך התאפשרה גישה קלה לכל דכפין למפתחות ההתנעה, כלל הוא שבעסקת הביטוח מתקיימת שותפות בין המבוטח למבטח במשימת ההגנה על נשוא הביטוח

רוצים להמשיך לקרוא?