העולם החדש המקושר: סיכונים והזדמנויות בביטוח בעידן "האינטרנט של הדברים" / מאת עו"ד סיגל שלימוף

העולם החדש המקושר: סיכונים והזדמנויות בביטוח בעידן "האינטרנט של הדברים" / מאת עו"ד סיגל שלימוף

ה-IOT יאפשר למבטחים איסוף מידע בזמן אמת, איתור דפוסי התנהגות, ניטור פרואקטיבי, שיפור הבנת סיכונים וניהולם, הפחתת מספר תביעות ומודלים ביטוחיים משתנים. טכנולוגיות אלה ידרשו ממבטחים פתרונות כוללים שיענו לצרכים וסיכונים אלה

רוצים להמשיך לקרוא?