העליון: זכות התחלוף לא נשללת ממבטח הניזוק כלפי מבטח המזיק, כאשר הניזוק והמזיק קרובי משפחה

העליון: זכות התחלוף לא נשללת ממבטח הניזוק כלפי מבטח המזיק, כאשר הניזוק והמזיק קרובי משפחה

הרציונל בחקיקה, של שמירה על התא המשפחתי, לא מתקיים כאשר התביעה מתנהלת בין שתי חברות ביטוח, שכן אין כל פגיעה בתא המשפחתי כאשר המבטחת של בן המשפחה המזיק משלמת את הנזק

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה