הפניקס הרווחית ביותר באלמנטר, הראל הגדולה ביותר

הפניקס הרווחית ביותר באלמנטר, הראל הגדולה ביותר

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר. הראל מובילה בתפוקת רכב חובה, רכוש אחר וחבויות. הפניקס – הרווחית ביותר למרות השחיקה ברווחיותה. תוצאות חציון ראשון 2018 לפי חברות

רוצים להמשיך לקרוא?