הצתות רכוש פליליות – אינדיקציות לחיתום בעריכת הביטוח / מאת יעקב קיהל

הצתות רכוש פליליות – אינדיקציות לחיתום בעריכת הביטוח / מאת יעקב קיהל

השאלה שעמדה בפני המבטחים הייתה אם ניתן לנתח רקע של החשוד בפוטנציאל סיכון הצתה עתידי כבר בשלב עריכת הביטוח

רוצים להמשיך לקרוא?