הקורונה בראי דיני הנזיקין / מאת עו"ד ליטל ביבר חייקין

הקורונה בראי דיני הנזיקין / מאת עו"ד ליטל ביבר חייקין

דינים אלה עוסקים במקרים בהם נגרם נזק על ידי גורמים שניתן להטיל עליהם אחריות בגין אותו נזק, במטרה לקבל סעד כשהעיקרי הוא פיצוי כספי, נראה כי לא ירחק היום בו תוגשנה תביעות בגין נזקי מחלת הקורונה

רוצים להמשיך לקרוא?