הקורונה בראי דיני הנזיקין / מאת עו"ד ליטל ביבר חייקין

הקורונה בראי דיני הנזיקין / מאת עו"ד ליטל ביבר חייקין

דינים אלה עוסקים במקרים בהם נגרם נזק על ידי גורמים שניתן להטיל עליהם אחריות בגין אותו נזק, במטרה לקבל סעד כשהעיקרי הוא פיצוי כספי, נראה כי לא ירחק היום בו תוגשנה תביעות בגין נזקי מחלת הקורונה

בימים אלה, נאלצים מקומות רבים בעולם להתמודד עם התפשטות מחלת הקורונה, אשר ב-11 במרץ השנה הוכרזה על ידי ארגון הבריאות העולמי כמגפה עולמית. מקורות הדבקתה של הקורונה, היקף ההדבקה, הדרך למניעת התפשטותה והשפעותיה לטווח הרחוק טרם ידועים במלואם, אך ברור שמדובר במחלה מדבקת ומסכנת חיים אשר יש לפעול למיגורה ולמניעת הישנותה בדחיפות.

בישראל, נכון להיום, מאובחנים מאות חולים בקורונה וההנחה היא, כי ישנם מאות חולים נוספים אשר לא אובחנו.

דיני הנזיקין עוסקים במקרים בהם נגרם נזק על ידי גורמים שניתן להטיל עליהם אחריות בגין אותו נזק במטרה לקבל סעד, כשהסעד העיקרי הוא פיצוי כספי.

נראה כי לא ירחק היום בו יוגשו תביעות בגין נזקי מחלת הקורונה (אשר, כאמור, השפעותיה ארוכות הטווח טרם ידועות).

להלן נסקור חלק מהאפשרויות השונות:

* תביעה כנגד המעסיקעובד אשר חלה במחלת הקורונה עקב הידבקותו במקום עבודתו עשוי לטעון במקרים המתאימים, בין היתר, כי המעסיק הפר הוראות על פי דין בדבר המרחק הנדרש בין העובדים וכיוצא באלה ו/או אפשר לעובד בבידוד להיכנס למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד ו/או לא מנע חשיפת עובדיו לאנשים חולים.

* תביעת המוסד לביטוח לאומי "ענף נפגעי עבודה" – יתכן כי עובד אשר חלה במהלך עבודתו בקורונה ועקב כך נעדר מעבודתו, יוכר כנפגע תאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי ויהיה זכאי לקבל דמי פגיעה בגין ימי היעדרותו עד 90 ימים. לאחר תקופה זו, וככל שמדובר בנזק גוף מתמשך, ניתן יהיה להגיש תביעת נכות.

* תביעת רשלנות רפואיתנפגעי מחלת הקורונה אשר לא אובחנו בזמן ו/או לא ניתן להם טיפול נאות וכתוצאה מכך נגרם להם נזק, עשויים לטעון לרשלנות רפואית של מוסדות ו/או מטפלים רפואיים וכיוצ"ב.

* תביעה נגד גורמים אחריםנפגעי מחלת הקורונה אשר נדבקו למשל, במהלך חוגי ספורט, וטיפולי קוסמטיקה עשויים לטעון, בין היתר, לאחריות הבעלים ו/או המפעילים אשר הפרו את הנחיות משרד הבריאות וכיוצ"ב ו/או לא פעלו באמצעים סבירים אשר היה בהם כדי למנוע את התפשטות המחלה.

* ביטוחים פרטיים, לרבות אובדן כושר עבודה, ביטוח סיעודי וביטוח מחלות קשותיש לבדוק את הזכאות לתגמולים בהתאם לתנאי הפוליסות.

יש לציין, כי בתביעה נזיקית, עשוי הנפגע להיתקל, בין היתר, בטענת הגנה של הנתבע, כי מדובר באשם תורם של הנפגע (אשר לא היה זהיר דיו). חשוב להדגיש, כי כל מקרה לגופו וכי על מנת שתביעה תתקבל, יש להוכיח הן את אחריות הגורם לנזק והן את הנזק. כמובן, שהמילה האחרונה תהא של בית המשפט.

* יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.

______________

עו"ד ביבר חייקין עוסקת בתחום נזקי גוף. שותפה ובעלים של משרד עורכי הדין ביבר לקואה חייקין הררי, העוסק בתביעות ביטוח, נזקי גוף ודיני עבודה