הקו הדק המפריד בין "רשלנות" ל"רשלנות רבתי" / מאת ראובן כפתורי

הקו הדק המפריד בין "רשלנות" ל"רשלנות רבתי" / מאת ראובן כפתורי

בידיעת המפקח על הביטוח, הוסיפו חברות הביטוח לפני מספר שנים חריג הקובע, כי "כל נזק הנובע מרשלנות רבתי פטור המבטח מחבותו" – חריג שפותח פתח לריקון הפוליסה מתוכנה

רוצים להמשיך לקרוא?