השפעת משבר הקורונה על תיק העמלות של סוכן הביטוח / מאת ארז מלכי

השפעת משבר הקורונה על תיק העמלות של סוכן הביטוח / מאת ארז מלכי

ראוי שסוכן הביטוח יכין עצמו לימים של חוסר ודאות ואפשרות לקיטון משמעותי בתיק העמלות, אך טבעם של משברים שהם מסתיימים, על סוכן הביטוח לבצע שימור אקטיבי של תיק הלקוחות ככל האפשר ולהתייחס למשבר כהזדמנות

רוצים להמשיך לקרוא?