התארגנות התאגיד למשבר הקורונה – הקמת צוות לניהול המשבר / מאת דוד גוברין

התארגנות התאגיד למשבר הקורונה – הקמת צוות לניהול המשבר / מאת דוד גוברין

האם צפויים דירקטורים ונושאי משרה אחרים לתביעות?

למותר לציין כי חובתו של כל תאגיד להתארגן כראוי למגפת הקורונה, אשר השלכותיה מסתעפות בכל רחבי העולם ומעמידות לכולנו סימני שאלה רבים.

על כל תאגיד להקים צוות לניהול המשבר, אשר יכין תוכנית להתמודד במצב החרום, במטרה להבטיח את המשך פעילות התאגיד בתקופת זו.

הצוות יתמקד בנושאים שונים כגון:

ייצור ו/או שירותים: איזה מערכות לסגור ובאלה להמשיך.

צמצום הוצאות ואלה שיש להרחיבן.

בדיקת תזרים מזומנים באלטרנטיבות שונות (הכנסות, חובות לבנקים, לספקים ולאחרים).

הקפדה על ניקיון וסניטציה.

שיווק : האם יש תכלית למוצר ו/או שרות חדש.

האם יש שינוי בהרגלי הצריכה.

תקשורת: האם יש צורך לשנות את אמצעי התקשורת.

פיתוח שרותי אספקה.

עדכון לקוחות.

עדכון ספקים.

נהגו בשקיפות לגבי הצעדים שאתם עומדים לנקוט: כלפי עובדים, ספקים, לקוחות ואחרים.

עדכון חברת הביטוח בשינויים שחלו בתאגיד בעקבות המשבר כגון: ביטול פעילויות שונות, התחלה בפעילויות חדשות,סגירת אגפים וכיוצא באלה.

עדכון המבטח בהקטנת סכומי ביטוח בפוליסות שונות וביטול פוליסות מיותרות.

בקשו מחברת הביטוח לשלוח סוקר לבדיקת סיכונים, במטרה למנוע מחברת הביטוח להתחמק מאחריותה במקרה של אירוע ביטוחי.

ניהול כוח אדם: הנחיות ותקשורת עם העובדים.

הקפידו על ביצוע הוראות משרד הבריאות ופיקוד העורף. בכך תמנעו בין היתר מתביעת עובדים העלולים להדבק במחלה.

שמירה על זכויות העובדים.

פיקוח על העובדים והטלת משימות נוספות עליהם.

הימנעו מאפליית עובדים.

מעקב אחרי שינויים במשבר.

ביצוע הוראות משרד הבריאות ורשויות מוסמכות אחרות.

התארגנות חכמה

על הצוות להביא בחשבון כי:

דברים משתנים כמעט מדי יום ביומו.

שינויים למיניהם מחייבים שינוי אסטרטגיה.

חשוב להיעזר במומחים למשברים.

התארגנות ראויה בעקבות משבר הקורונה חשובה במיוחד לחברות הנסחרות בבורסה, כפי שנקבע על ידי The U.S. Security and Exchange Commission – SEC. בהעדר התארגנות נכונה וקבלת החלטות שקולה עלולים הדירקטורים ונושאי משרה אחרים למצוא את עצמם נתבעים.

** כותב המאמר איננו מומחה למשברים.

_____________

דוד גוברין יועץ לביטוח וניהול סיכונים