התחייבויות חוזיות לכפל ביטוח בביטוחי חבות – כיצד יפורשו? / מאת יעקב קיהל

התחייבויות חוזיות לכפל ביטוח בביטוחי חבות – כיצד יפורשו? / מאת יעקב קיהל

מלל הפוליסות, הסותרות זו את זו, הביא את המבטחים בפרשה זאת בשערי הסוגיה: כיצד, בהעדר מדרג רבדים מוסכם, יש לחלק את אחריות מבטחי ה"כפל" בביטוח חבויות

רוצים להמשיך לקרוא?