ויתור המבטח על התאמת שכר בביטוח חבות מעבידים

ויתור המבטח על התאמת שכר בביטוח חבות מעבידים

במפרט היועץ שהתייחס לביטוח זה בוטל הצורך לערוך התאמת פרמיה רטרואקטיבית לגבי השנה החולפת, עם תום תקופת הביטוח, על בסיס השינוי שחל במהלך השנה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה