חבות התאגיד כלפי מנהלו – כיצד? / מאת יעקב קיהל

חבות התאגיד כלפי מנהלו – כיצד? / מאת יעקב קיהל

העמדת סטטוס המנהל במצג דברים ברור ועל פי ראייה מושכלת וצודקת היא זאת שתגבש את התפיסה הראויה לנסיבות המתאימות למקרה, כאשר יש ספק, יש ליישם את עקרון ה"אשם תורם" של הנפגע עצמו, אם מעשיו גרמו בפועל לתאונה עצמה

רוצים להמשיך לקרוא?