חוזר שיווק תוכניות לביטוח מפני אובדן כושר עבודה – הסדרת תהליך רכישת אכ"ע לעובד על חשבון המעסיק בתקציב נוסף / מאת אילנית פלג

חוזר שיווק תוכניות לביטוח מפני אובדן כושר עבודה – הסדרת תהליך רכישת אכ"ע לעובד על חשבון המעסיק בתקציב נוסף / מאת אילנית פלג

מטרת החוזר החדש היא להגביל את סך עלות הכיסויים הביטוחיים ל-35% מסך ההפקדות לתגמולים + הפקדה לאכ"ע מעל התגמולים על חשבון מעסיק, תוך התחשבות בכל הפוליסות של הלקוח מאותו יצרן והמשתייכות לאותו מעסיק

רוצים להמשיך לקרוא?