חשיפה הכרחית – ניגוד עניינים וריכוזיות בשוק הביטוח / מאת אשר סייפר

חשיפה הכרחית – ניגוד עניינים וריכוזיות בשוק הביטוח / מאת אשר סייפר

שיטת המכירה של מוצרי הביטוח על ידי חברות הביטוח באמצעות מערכים ישירים וסוכנויות בבעלותן איננה כמו "מכירה על ידי חנות המפעל", כפי שסברו בעבר רגולטורים מסוימים, לבעל הרישיון צריך להיות אינטרס עליון שיוביל את פעולתו: טובת הלקוח

רוצים להמשיך לקרוא?