יורשי המנוח לא זכאים למשוך כספים שנצברו בקרן הפנסיה / מאת עו״ד ג׳ון גבע

יורשי המנוח לא זכאים למשוך כספים שנצברו בקרן הפנסיה / מאת עו״ד ג׳ון גבע

בית הדין הארצי הפנה לפסיקה, בה נקבע כי זכויות העמיתים וחובותיהם קבועות בתקנון קרן הפנסיה, המהווה חוזה בין הקרן לבין כל אחד מהעמיתים, כמו כן, מתן הטבה לעמית על ידי קרן הפנסיה, החבה חובת נאמנות כלפי כל עמיתיה, תבוא על חשבונם של כלל העמיתים האחרים

רוצים להמשיך לקרוא?