יישום חוק פארטו במשרד הסוכן / מאת יובל ארנון

יישום חוק פארטו במשרד הסוכן / מאת יובל ארנון

כ-20% מלקוחות המשרד אחראים על כ-80% מההכנסות, ניהול נכון של הטיפול בלקוחות אלה עשוי להשפיע כבר בטווח קצר על הגדלת הרווחיות של סוכן הביטוח. מבוא לסדנה בנושא ניהול לקוחות בעידן החדש

רוצים להמשיך לקרוא?