כיצד נסללות דרכי פרשנות בפי מבטחים לשם דחיית תביעה? / מאת יעקב קיהל

כיצד נסללות דרכי פרשנות בפי מבטחים לשם דחיית תביעה? / מאת יעקב קיהל

הטענות הקשות כלפי מבצעי העבודה ביקשו להציג הפרת כל זהירות סבירה מצדם, כדי סיכון מוראלי: הם צפו מראש את הנזק העומד להתרחש והתעלמו מצפי זה, ובנסיבות אלה היה הנזק ודאי והכרחי

רוצים להמשיך לקרוא?