כפל ביטוח – בחבויות? / מאת גדעון ארמן

כפל ביטוח – בחבויות? / מאת גדעון ארמן

המבטחים טוענים, שאין בהפעלת הביטוחים הנוספים משום נזק או פגיעה במבוטח ועל כן אין מניעה שייענה לדרישותיהם, אולם בכך הם טועים ומטעים

רוצים להמשיך לקרוא?