למה גפני מתנגד לפיקוח על גמ"ח?

למה גפני מתנגד לפיקוח על גמ"ח?

מתברר כי הרישומים החשבונאיים בספרי הישיבות שונים מאוד ממה שמקובל בפירמות עסקיות

מאת רו"ח בועז יפעת

ממה מפחד ח"כ ויו"ר ועדת הכספים משה גפני, שכבר שנה הוא מונע, באמצעות ניצול תפקידו כיו"ר הוועדה בכנסת, את הכנסת הגמ"חים לפיקוח רשות שוק ההון?

חקירות שביצעתי בעבר במספר ישיבות יכולות לשפוך קצת אור על הנושא. בבדיקת הספרים של ישיבות גיליתי כי הרישומים החשבונאיים בספריהן שונים ממה שמקובל בפירמות עסקיות.  הופתעתי לראות בהתחייבויות סעיף של הלוואות בהיקף מאות אלפי דולרים, וכולן מרוכזות בהנהלת החשבונות בכרטיס אחד שנקרא "גמ"ח",  ללא כל פירוט למי הישיבה חייבת את הסכומים הללו.

בתשובה לשאלותיי הוסבר לי כי בעולם הישיבות נהוג גלגול רציף של כספים, שבאמצעותו הישיבה מממנת את פעילותה. בידי הגזבר של הישיבה יש רשימת המלווים, ומחשש "עינא בישא" פירוט זה לא מופיע בספרים. לדעתי, לעובדה שאין רשימה שמית של המלווים יש סיבה נוספת, הרבה יותר מעשית; העדר רישום שמי מסודר למלווים מאפשר לגזבר למשוך כספים מהישיבה ולהעבירם למי שברצונו, בלי שבאף מקום יופיע רישום של הנהנים מאותם כספים.

איך זה קורה?

נניח שהישיבה חייבת לאנשים שונים חצי מיליון שקל, וכל החובות הללו רשומים כפי שצוין לעיל בכרטיס אחד שנקרא גמ"ח. הגזבר מחליט לשלם ל-א', שהישיבה אינה חייבת לו כלל, עשרת אלפים שקל. לפי החשבונאות המקובלת היה צריך לרשום ש-א' חייב עתה לישיבה עשרת אלפים שקל. כדי להימנע מרישום כפי שצריך, התשלום מהישיבה ל-א' נרשם בהנהלת החשבונות כפירעון חלק מהחובות הרשומים כפי שציינתי בכרטיס הגמ"ח.

הקורא הספקן יטען כי פעולה כזו אינה סבירה; בפועל, הישיבה עדיין חייבת לאנשים שונים חצי מיליון שקל, ואם א' לא יחזיר לישיבה את הסכום שקיבל, היא לא תוכל לפרוע את חובותיה לכל המלווים. התשובה הפרקטית לכך היא שמערך ניהול ההלוואות הינו מתגלגל ולמעשה אינסופי. רק אם ביום מסוים, שכנראה אף פעם לא מגיע, הפעילות תיעצר לחלוטין, והישיבה תצטרך להחזיר את כל החובות למלווים, יתברר כי לישיבה אין מקורות לפרוע את חובותיה.

פתרון חלקי לבעיה שתיארתי נעשה על ידי רישום חלק מהסכומים המתקבלים על ידי הישיבה כתרומות, כאילו נתקבלו כהלוואות.

איך זה עובד? נניח שהישיבה קיבלה תרומות מחו"ל בסך 50 אלף שקל. הסכום לא נרשם בספרי הישיבה כהכנסה מתרומה, אלא נרשם בחשבון הגמ"ח כאילו התקבלה הלוואה. רישום זה יצר לגזבר עודף שאתו הוא יכול "לשחק", כי למעשה הוא לא יצטרך להחזיר את הסכום לתורם, ויוכל לשלם למי שירצה.

בספרי אחת הישיבות שבדקתי, מצאתי כי מענק שהתקבל מהמועצה הדתית, שהינו הכנסה, נרשם בחשבון הגמ"ח, כאילו הישיבה חייבת את הסכום הזה למישהו. במקרה אחר, רכישת דירה לאחד המקורבים, על ידי תשלום המשכנתה לבנק למשכנתאות, נרשם לחובת חשבון הגמ"ח, כאילו היה החזר הלוואה. במקרה אחר מצאתי בישיבה אחרת שיק על סך 7,500 דולר שהתקבל מחו"ל מקונצרן נדל"ן של משפחה יהודית חרדית. גם שיק זה נרשם בחשבון הגמ"ח. רישום זה יוצר מצג כאילו קונצרן הנדל"ן מצפה לקבל 7,500 דולר בחזרה מאותו מוסד דתי.

כנראה שהתיאור לעיל מסביר היטב ממה מפחד ח"כ גפני המונע את הכנסת הגמ"חים לפיקוח הרשות.

___

הכותב הוא מומחה בביקורת חקירתית ובכלכלה וחשבונאות משפטית