מהעולם הגדול: קשיים בהחלה רטרואקטיבית של פוליסות עסק (BI ) על נזקי קורונה / מאת עו"ד פגי שרון

מהעולם הגדול: קשיים בהחלה רטרואקטיבית של פוליסות עסק (BI ) על נזקי קורונה / מאת עו"ד פגי שרון

הרשויות בדרום אפריקה למשל אינן שוקלות יוזמות לדרוש מהמבטחים לכסות באופן רטרואקטיבי הפסדים הנובעים מהקורונה בניגוד לתנאי הכיסוי, בארה"ב היו יוזמות לחוקק חוקים המחייבים את חברות הביטוח להכיר באופן רטרואקטיבי בכיסוי להפסדי עסקים, אולם לאחרונה יוזמות אלה לא קודמו

רוצים להמשיך לקרוא?