מסכמים שנה: היכן מושקעים כספי קופות הגמל?

מסכמים שנה: היכן מושקעים כספי קופות הגמל?

כמעט 80% מכספי קופות הגמל הושקעו בנכסים בישראל והיתרה בנכסים בחו"ל. מעניין מאוד יהיה לבחון בשנים הבאות אם תימשך המגמה של הקצאת יותר ויותר כספים למתן הלוואות

רוצים להמשיך לקרוא?