מסמכי הביטוח כבסיס לפרשנות "מקרה הביטוח" / מאת יעקב קיהל

מסמכי הביטוח כבסיס לפרשנות "מקרה הביטוח" / מאת יעקב קיהל

נראה היה כי למרות טענות המבוטח (ומומחי ביטוח מטעמו), עמדת המבטח איתנה מצד הפרקטיקה המקובלת ומעוגנת בספרות המקצועית

רוצים להמשיך לקרוא?