מקרה ביטוח: בלתי צפוי? תאונתי? פתאומי? בלתי צפוי מראש או בלתי צפוי מראש בעיני המבוטח? / מאת דוד גוברין

מקרה ביטוח: בלתי צפוי? תאונתי? פתאומי? בלתי צפוי מראש או בלתי צפוי מראש בעיני המבוטח? / מאת דוד גוברין

בניגוד להגדרות ברורות וכמעט אחידות למקרה ביטוח בשוק הביטוח הבינלאומי, הגדרות מקרה ביטוח בחברות ביטוח ישראליות מעורפלות, שונות מפוליסה לפוליסה, ובכך מקלה על חברות הביטוח להתנער מאחריותן

רוצים להמשיך לקרוא?