משבר ייצוגי: תובענות ייצוגיות בצל הקורונה / מאת עו"ד משה שטרן

משבר ייצוגי: תובענות ייצוגיות בצל הקורונה / מאת עו"ד משה שטרן

המשותף לרוב התובענות שמוגשות בימים אלה הוא טענה לעוולות שנעשו ב"חסות" משבר הקורונה כלפי ציבור לקוחות גדול, בכך שהנתבעות המשיכו לחייב לקוחות בתשלום (דמי מנוי, פרמיה, שכר לימוד וכדומה) גם בתקופה הממושכת שבמהלכה לא ניתנה התמורה, לחלוטין או למצער לא במלואה

רוצים להמשיך לקרוא?