משיכת כספי עצמאי בעת מצב אבטלה – מדריך

משיכת כספי עצמאי בעת מצב אבטלה – מדריך

לאחר כמעט ארבע שנים ממועד תחילת חוק פנסיית חובה לעצמאים, מנסה רשות שוק ההון להסדיר את אופן המשיכה בעת מצב אבטלה של עצמאי. טיוטת תקנות המסדירות את הנושא פורסמה לפני ימים אחדים. עיקרי ההוראות מובאים על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה

רוצים להמשיך לקרוא?