נזק ישיר ונזק תוצאתי בביטוח עבודות קבלניות / יעקב קיהל

נזק ישיר ונזק תוצאתי בביטוח עבודות קבלניות / יעקב קיהל

בין הקבלן למבטחת נתגלעו מחלוקות בסעיפים שונים מתחשיב התביעה והמבטחת שללה את אחריותה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה