נמשכת המגמה של גידול בתפוקה ב-2017 / מאת חגי שפירא

נמשכת המגמה של גידול בתפוקה ב-2017 / מאת חגי שפירא

קיטון משמעותי בהשפעות ממצאי ועדת וינוגרד וגידול ברווחי השקעות. שימוש גובר בביטוחי משנה יחסיים בביטוחי חובה (ובקטעים מסוימים בחבויות) מהווה שינוי בתפיסה של חלק מהחברות. שנת 2017 – סיכום לפי חברות

רוצים להמשיך לקרוא?