"סיבת הסיבות" ו"הסיבה הקרובה" – מהו גורם הנזק? / מאת יעקב קיהל

"סיבת הסיבות" ו"הסיבה הקרובה" – מהו גורם הנזק? / מאת יעקב קיהל

בחקר הסיבתיות של מקרי נזק אין מקום להגדרת "סיבת הסיבות" והסיכון הרלוונטי הוא הסיכון-גופא (הסיבה הקרובה) שפעל על הרכוש המבוטח, אם לא הוחרג בפוליסה

רוצים להמשיך לקרוא?